jedlo obedy kurzy

Oznamujeme našim dôchodcom, ktorí odoberajú stravu zo školskej jedálne, že počnúc zajtrajškom 25.3.2020 opäť zabezpečujeme stravu. Pre zabezpečenie hygienického štandardu budú obedy vydávané v jednorázových papierových obaloch. Obedáre nebudú používané. Tí stravníci, ktorí nemajú záujem o prípravu a rozvoz obedov, kontaktujte školskú jedáleň 041/4341512, alebo obecný úrad 041/4341154.