Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 16.03.2020 vydal opatrenie, ktorým sa  mení a dopĺňa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. 

Jeho celé znenie nájdete tu:     pdfZmena a doplnenie opatrenia HH SR