Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

vyhlasuje od 17.03.2020 od 06,00 hod. do odvolania

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady  protipožiarnej bezpečnosti. 

pdfČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru