Centrum voľného času Raková oznamuje rodičom, že od štvrtka 12.03.2020 bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí prerušená krúžková a mimoškolská činnosť  CVČ až do odovolania.