Slávnostné chvíle pri príležitosti uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so svojimi deťmi dňa 11. februára 2020 v zasadačke obecného úradu v Rakovej.               

                                          uvítanie detí 2020 6    

 V úvode privítala prítomných riaditeľka MŠ Fojstvo Raková Mgr. Adriana Makuchová. V slávnostnom príhovore starosta obce Mgr. Anton Heglas zdôraznil potrebu domova pre každé dieťa, domova, v ktorom bude dieťa zdravo a šťastne rásť a do ktorého sa bude s radosťou vracať. Starosta ďalej apeloval na rodičov, aby si vždy našli na dieťa čas a aby boli svojim deťom dobrým príkladom na ceste životom.

V roku 2019 bolo v obci Raková narodených 62 detí, z toho 28 chlapcov a 34 dievčat, Najviac detí sa narodilo v mesiaci marec a september. V roku 2019 sa narodili v obci aj dvojčatá. Na slávnosti boli postupne predstavení najmenší spoluobčania obce. Po zápise v pamätnej knihe bol odovzdaný deťom a rodičom symbolický darček. Počas slávnostnej chvíle zazneli básne a piesne v podaní detí z MŠ Fojstvo Raková pod vedením pani učiteľky Renáty Hajdukovej a mamičky Mgr. Ivany Vraželovej. 

Želáme Vám milí rodičia, aby dieťa, ktoré držíte v náručí, bolo pre Vás v budúcnosti oporou.