Mikuláš malé deti           mikulas velke deti 

Mamičky s našimi najmenšími detičkami z Rakovej navštívil Svätý Mikuláš spolu s anjelom vo štvrtok 5.12.2019 v klubovni CVČ Raková. Deti Mikuláša spoločne privítali  a neskôr si s ním aj zaspievali a zatancovali.  Za odmenu im Mikuláš rozdával balíčky plné sladkostí.

Program pre väčšie deti pokračoval v piatok 6.12.2019 o 16 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Rakovej. Deti najskôr potešila rozprávka v podaní divadla Clipperton s názvom Snehulienka a sedem trpaslíkov.  Deti si tak pripomenuli príbeh krásnej Snehulienky i zlej čarodejnice. Našťastie v rozprávkach dobro vždy zvíťazí a tak i náš príbeh skončil šťastne – krásnu Snehulienku prebudil svojim bozkom princ a bola svadba....

Po milom divadielku sa deťom i rodičom prihovoril starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, ktorý pozval Mikuláša medzi naše deti. Spolu s Mikulášom prišlo na pódium aj veľa anjelikov a štyria nezbední čertíci. Deti však veľmi rýchlo zistili, že  čertíci nie sú až takí zlí a prestali sa báť.

Mikuláš všetky deti pozdravil a vyzval ich, aby mu prišli  niečo zarecitovať alebo zaspievať. Deti sa očividne nebáli, pretože sa ich nazbieralo mnoho. Anjelikovia  medzitým rozdávali sladkosti medzi ostatnými deťmi.

Potom sa všetci aj s Mikulášom presunuli k vianočnému stromčeku, aby ho spoločne rozsvietili. Vianočný stromček nám bude svietiť celé adventné obdobie a tak pripomínať blížiace sa Vianoce.

V závere sa chcem poďakovať vedeniu obce Raková Mgr. Antonovi Heglasovi za sladké dobroty pre deti, pracovníkom z OKVS Raková, ktorí ozdobili vianočný stromček  a pomáhali s jeho osvetlením. A takisto vďaka patrí celému tímu CVČ Raková, ktorý pripravil dvojdňový mikulášsky program.

Martina Remešová, riaditeľka CVČ Raková