Obec Raková vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

          Základnej školy , Milana Mravca, Raková 950

Predpokladaný nástup do funkcie je od 01.01.2020.

Všetky informácie sú dostupné na nasledovnom odkaze:

pdfVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Milana Mravca, Raková 950