Jeseň je krásne ročné obdobie, je plná farieb a zároveň prináša úrodu na poli. V jeseni si pripomíname aj jednu z vzácnych cností a  ňou je úcta k starším. Úcta k naším otcom a k naším mamám, k starým rodičom i prarodičom.

Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším a napokon vďačíme im za život. 

Aj v našej obci sme na starkých nezabudli a 17. októbra 2019 sme im pripravili posedenie s programom a pohostením. Našich starkých povzbudil milými slovami starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas a  zároveň poblahoželal tým,  ktorí  v tomto roku oslávili významné životné jubileum.

 Úsmev na tvári našim starkým vyčarili deti z detského folklórneho súboru Púpavienky z CVČ Raková svojím milým vystúpením. Celé doobedie starkým spievali a hrali muzikanti na ľudovú nôtu. V závere programu si starkí vyskúšali svoje šťastie v tombole.

Ďakujeme našim starkým za to, že nás vychovali, za ich milé a povzbudivé slová a želáme im veľa zdravia a krásnych chvíľ, ktoré prežijú v kruhu svojich najbližších.

CVČ Raková