140816

Dňa 20.9.2019 kontaktovali občania obce Raková Obecný úrad v Rakovej so žiadosťou o informáciu, či je dovolené navážať odpadovú zeminu na terénne úpravy do miestnej časti Kriváč.

Obec Raková vydáva k tejto problematike nasledovné stanovisko:

Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal spoločnosti UNI-COM KYSUCE spol. s r.o. súhlas na využívanie odpadovej zeminy na povrchovú úpravu terénu. Množstvo výkopovej zeminy je určené podľa rokov : 2019 - 40000m3, 2020- 40000m3. Voči vydanému rozhodnutiu sa Obec Raková odvolala, avšak odvolací orgán toto odvolanie zamietol a rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdil. Odôvodnenie zamietnutia odvolania do dočítate v priloženom dokumente. 

pdfRozhodnutie o odvolaní