rakova2

                Piatok 6. septembra 2019 sa Raková niesla v slávnostnom duchu. Na úvod hodového víkendu sa konala slávnostná vernisáž novej knihy - monografie obce  s názvom:  Raková. Dejiny, ľudia, príbehy. Báseň od Jany Kuzmovej s názvom Kysucká drevenica a pieseň Aká si mi krásna v podaní chrámového zboru Gaudium naladili príjemnú atmosféru večera.

Starosta obce Mgr. Anton Heglas privítal všetkých hostí. Vo svojom príhovore vyzdvihol radosť nad tým, že počas obdobia dvanástich rokov prichádza na svet už druhá v poradí monografia obce. Poďakoval autorom za pomoc a spoluprácu pri zostavovaní diela a poprial čitateľom príjemné zážitky pri jej čítaní. V rámci podujatia boli ocenení cenou obce Ladislav Paštrnák a to za pomoc a prípravu pri vydaní monografie obce a rozvoj kultúrneho života v obci. Okrem tohto ocenenia ocenil starosta obce cenou starostu obce Jána Uskobu, za rozvoj kultúrneho života v obci Raková a Martinu Remešovú za pomoc a prípravu pri vydaní monografie obce a rozvoj kultúrneho života v obci. Po slávnostnom ocenení nastal čas na uvedenie monografie do života. Tejto úlohy sa zhostil Stanislav Grečmal. Kniha je v predaji na Obecnom úrade v Rakovej, informačnej kancelárií. Cena knihy je 30 €. Do 30.septembra 2019 je ponúkaná za zvýhodnenú cenu 25€. Monografiu je možné zaslať aj na dobierku. 

DSC 0077 2DSC 0077 2DSC 0077 2