Starosta obce Raková vyhlásil dňa 21.7.2019 O 14:00 HOD.  III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená.

pdfVyhlásenie III. stupňa PA 

Starosta obce Raková odvoláva dňa 21.7.2019 o 19:00 hod. III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená

pdfOdvolanie III. stupňa PA