V našej obci bude od 1. júla do 31. októbra 2019 prebiehať zisťovanie štatistického úradu SR Banská Bystrica. V tomto období vybrané domácnosti navštívi poverený pracovník, ktorý jej povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Viac informácii v prílohe:

pdfZisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach