Kompostér

Oznamujeme všetkým občanom že v sobotu, 15.júna 2019 sa začne s distribúciou kompostérov do domácnosti. V rámci projektu na zníženie komunálneho odpadu získa každá domácnosť  jeden kompostér a to bezplatne.

 

Pri jeho prevzatí preberajúci svojim podpisom potvrdzuje jeho využívanie po dobu minimálne 5 rokov. (financovanie z EÚ) Kompostér sa odovzdáva v rozloženom stave.  Jeho hmotnosť je 21 kg a preto odporúčame prísť po kompostér  s vozíkom alebo fúrikom, poprípade motorovým vozidlom. Rozvoz kompostérov bude po stanovištiach. Okrem stanovíšť si môžete kompostér v tento deň vyzdvihnúť v čase od 8:30 hod. do 14:00 hod. na Zbernom dvore Obce Raková a pri Základnej škole Trstená. Výdaj kompostérov po tomto dni bude možný na Zbernom dvore Obce Raková v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00.

Harmonogram stanovíšť:

smer Trstená – Korcháň

8:30 – 8:45    aut. zastávka Kubriková

8:50 – 9:05    aut. zastávka Repčák

9:10 – 9:45    aut. zastávka  Korcháňovci

10:30 – 10:35  aut. zastávka Zavaleniská

10:40 – 10:55  aut. zastávka u Špaldoni

11:00 – 11:15  aut. zastávka pod Poľanou

12:30 – 13:00    aut. zastávka Kohútové

13:05 – 13:25   aut. zastávka Trstená

13:30 – 14:00   aut. zastávka žel. stanica

 

smer Vyšný koniec

8:30 – 8:55    aut. zastávka u Goralky

9:00 – 9:20    potraviny Jednota vyšný koniec

10:15 – 10:40  aut. zastávka u Čajdy

12:00 – 12:30  Kultúrny dom Jána Palárika

13:30 – 14:00    pohostinstvo Šapito

 

smer Zákopecká cesta a nižný koniec

8:30 – 8:40     aut. zastávka u Skákaly

8:45 – 9:05    aut. zastávka u Halušky

9:10 – 9:40    aut. zastávka Fojstvo

10:10 – 10:40  Základná škola Milana Mravca

12:30 – 13:00  potraviny Jednota nižný koniec

13:05 – 13:30  aut. zastávka u Gala

13:35  - 14:00     čerpacia stanica PHM u Zemana

20190523 094759