Obec Raková vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

          Materskej školy, korcháň, Raková 1070

Predpokladaný nástup do funkcie je od 01.07.2019.

Všetky informácie sú dostupné na nasledovnom odkaze:

pdfVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Korcháň, Raková 1070