58704221 10211127856790686 601035240911142912 o

 

Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby 24. - 30. apríl 2019.

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

 

Tento rok otvoril divadelný festival Palárikova Raková svoje brány už po 52.- krát. Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok.

Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru.
Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik – Ján Palárik, rodák z Rakovej.

52. ročník Palárikovej Rakovej finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a taktiež Žilinský samosprávny kraj.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Obec Raková. Partnermi a spoluorganizátormi boli Dom kultúry v Čadci, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, Centrum voľného času Raková, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Kysucká knižnica v Čadci, Združenie Životnými cestami Jána Palárika, Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, Srbsko, základné a stredné školy regiónu Kysúc, základné umelecké školy regiónu Kysúc, Stredná odborná škola dopravná Žilina, Mestské divadlo Trenčín, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica, Divadelný súbor dospelých pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku Kysucké Nové Mesto, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan Ráztoka, Divadelný ochotnícky súbor Timrava Lučenec, Divadlo „A“ a Divadlo „SHANTI“, o. z. Prievidza, Divadelný ochotnícky súbor DAXNER Tisovec.

Mediálnymi partnermi boli TASR, RTVS, Týždenník KYSUCE, MY Kysucké noviny, Rádio LUMEN, Rádio POHODA, Rádio FRONTINUS, KTV, TV Raj.

Symbol Palárikovej Rakovej – červené srdce s divadelnou maskou, ktorého autorom je akad. mal. Ondrej Zimka st., každoročne otvára svoju náruč širokej verejnosti – vždy v posledný aprílový týždeň. Centrom divadelného diania boli javiská v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej a v Kultúrnom dome v Čiernom.
Do 52. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo 16 divadelných súborov. Do súťažnej časti, ktorá sa konala v dňoch 24. – 25. apríla 2019, výberová porota vybrala 5 ochotníckych divadiel: DS Jána Chalupku mesta Brezno, Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan z Ráztoky, Divadelný ochotnícky súbor Timrava z Lučenca, Divadlo „A“ a Divadlo „SHANTI“, o.z. z Prievidze a Divadelný ochotnícky súbor DAXNER z Tisovca.

Súťažné predstavenia 52. Palárikovej Rakovej pozorne sledovala a hodnotila odborná porota v zložení: predseda Ján Greššo, herec, Nitra a členovia: Anton Šulík, divadelný režisér, Bratislava, Viktor Kollár, divadelný režisér, Bratislava, Vladimír Mores, divadelný režisér a pedagóg , Žilina a Katarína Janesová, herečka a režisérka DS J. Palárika, Čadca. Okrem odbornej poroty súťažné divadelné predstavenia pozorne sledovala a hodnotila aj porota mladého diváka, ktorú tvorili členovia Divadelného súboru EVA pri ZUŠ J. Potočára a Dome kultúry v Čadci pod vedením lektoriek Evy Matysovej a Dagmar Štekláčovej.

V stredu 24. apríla sa v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej uskutočnilo slávnostné otvorenie 52. ročníka, počas ktorého hostí privítali organizátori prehliadky.
V mene Žilinského samosprávneho kraja pozdravil hostí a divadelníkov jeho podpredseda Milan Laurenčík. Riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková spolu so starostom obce Raková Antonom Heglasom oficiálne otvorili prehliadku. V tento deň bola zároveň v obci Raková slávnostne otvorená novozrekonštruovaná Pamätná izba Jána Palárika.
V piatok 26. apríla počas slávnostného vyhlásenia výsledkov 52. ročníka divadelného festivalu privítal hostí primátor mesta Čadca Milan Gura, poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie Žilinského samosprávneho kraja Andrea Šimurdová a po zhodnotení výkonu ochotníckych umelcov predsedom odbornej poroty Jánom Greššom, organizátori spoločne ocenili všetkých úspešných účastníkov tohtoročnej súťaže.
Prítomní hostia večera si následne pozreli pohostinné predstavenie Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi od Jozefa Mokoša Jánošík alebo Pravda je len jedna.
Organizátori pripravili pre účastníkov a návštevníkov počas celého týždňa originálne sprievodné podujatia. Zaujímavosťou prehliadky bolo aj pozvanie na Palárikovu Rakovú a to formou veselého sprievodu divadelníkov – členov Divadelného súboru EVA – mestom Čadca.
Divadelnému sviatku sa tešila aj široká verejnosť v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej, kde sa v nedeľu 28. apríla pohostinne predstavil Divadelný súbor dospelých pri MKŠS Kysucké Nové Mesto s hrou Mastný hrniec. S touto hrou sa predstavili kysuckí divadelníci i verejnosti v Kultúrnom dome v Čiernom.

Účastníci festivalu navštívili i ďalšie sprievodné podujatia – v Dome kultúry v Čadci tematickú výstavu výtvarných prác detí zo ZUŠ J. Potočára Čadca, ZUŠ M. R. Štefánika Čadca, ZUŠ Krásno nad Kysucou, ZUŚ Kysucké Nové Mesto a ZUŠ Turzovka DIVADELNÉ MASKY a regionálnu postupovú súťažnú výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby KKS v Čadci VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.
JÁN PALÁRIK A PALÁRIKOVA RAKOVÁ - výstava kníh a dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čadci a JÁN PALÁRIK V NAŠEJ PAMÄTI – prednášky pre ZŠ na tému osobnosti Ján Palárik v Kysuckej knižnici v Čadci boli taktiež zaujímavou tematickou súčasťou prehliadky. V obci Raková, konkrétne v Kultúrnom dome Jána Palárika to zase bola ďalšia krásna tematická výstava: JA A DIVADLO – výstava výtvarných a literárnych prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, v rámci MEMORANDA O SPOLUPRÁCI, privítalo v tomto roku vzácnych krajanov zo srbskej Vojvodiny, konkrétne víťazov divadelného festivalu DIDA PIVNICA 2018, Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova s pohostinným predstavením od Ferka Urbánka: Diabol v raji manželskom. Krajania sa tu opäť cítili vynikajúco a vyjadrili radosť a vďaku nad vzájomnou spoluprácou medzi festivalmi. KKS v Čadci zároveň udelilo partnerskému divadelnému festivalu DIDA PIVNICA, ktorý v tomto roku oslavuje 25. výročie svojej existencie, blahoprajný list a zlatú medailu Jána Palárika.

OCENENIE KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ČADCI ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI DIVADLA bolo v tomto roku udelené vynikajúcej režisérke jedného z najúspešnejších divadelných súborov DS EVA z Čadce, EVE MATYSOVEJ.

Palárikova Raková počas celého týždňa trvania festivalu ponúkla bohatý a zaujímavý program. Jedinečnú a priateľskú atmosféru si pochvaľovali nielen hostia, ale i účastníci samotného festivalu.

Bilancia zúčastnených súborov, predstavení, účinkujúcich, hostí a návštevníkov 52. Palárikovej Rakovej je pozoruhodná – 10 divadelných súborov, 14 divadelných predstavení, z toho 5 súťažných a 9 pohostinných, takmer 200 účinkujúcich, spolu viac ako 5000 divákov, výstavy, prednášky, rozhovory, priateľské stretnutia, herci, režiséri, dramaturgovia, divadelní historici a kritici, predstavitelia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia.

Ďakujeme všetkým vám, vážení a milí priatelia, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom, no najmä so srdiečkom a zanietením, podieľali na príprave a realizácii 52. Palárikovej Rakovej.

 

Výsledková listina 52. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby
24. – 30. apríl 2019, DK Čadca a KD Raková

Odborná porota v zložení: Ján Greššo – predseda , členovia: Anton Šulík, Viktor Kollár, Vladimír Mores, Katarína Janesová udelila :

KOLEKTÍVNE CENY:

l. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získal DIVADELNÝ SÚBOR JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO za inscenáciu hry Jána Chalupku: TRINÁSTA HODINA alebo VEĎ SA NAHĽADÍME, KTO BUDE HLÁSNIKOM V KOCÚRKOVE

2.miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca získal DIVADELNÝ OCHOTNÍCKY SÚBOR RÁZTOČAN, RÁZTOKA za inscenáciu hry Zuzany Vaníkovej: BISŤU DEDINA – VOĽBY

3.miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získalo DIVADLO „A“ A DIVADLO „SHANTI“, PRIEVIDZA za inscenáciu hry podľa Alberta Marenčina: PRÍBEH OKLAMANEJ ŽENY

INDIVIDUÁLNE CENY:

 Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu starostu obce Raková za ženský herecký výkon EVE LÍŠKOVEJ za stvárnenie postavy ŽENY v inscenácii podľa poviedky Alberta Marenčina: PRÍBEH OKLAMANEJ ŽENY

 Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu primátora mesta Čadca za ženský herecký výkon ZUZANE CHLADNEJ za komediálne stvárnenie postavy DANY – pracovníčky obecného úradu v inscenácii Zuzany Vaníkovej : BISŤU DEDINA – VOĽBY

 Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci DÁŠI ČIRIPOVEJ za dramaturgický prínos v inscenácii Martina Hodoňa a kol.: SPRÁVA O STAVE BODU „G“

CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty mladého diváka získal DIVADELNÝ OCHOTNÍCKY SÚBOR RÁZTOČAN z RÁZTOKY za inscenáciu Zuzany Vaníkovej: BISŤU DEDINA – VOĽBY

OCENENIE KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ČADCI ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI DIVADLA:
Diplom, zlatú medailu Jána Palárika a vecný dar EVE MATYSOVEJ, režisérke Divadelného súboru EVA z Čadce

Diplom a striebornú medailu Jána Palárika ZA DLHOROČNÉ POZITÍVNE PÔSOBENIE V SLOVENSKOM OCHOTNÍCKOM DIVADLE ARPÁDOVI SZABÓOVI, režisérovi Divadelného súboru TIMRAVA, Lučenec

Diplom a striebornú medailu Jána Palárika SLOVENSKÉMU KULTÚRNO UMELECKÉMU SPOLKU HRDINU JANKA ČMELÍKA, SLOVENSKÉMU DIVADLU VHV STARÁ PAZOVÁ, SRBSKO
za pohostinné vystúpenie s inscenáciou Ferka Urbánka: DIABOL V RAJI MANŽELSKOM

DIPLOM ZA ÚČASŤ:

 Divadelný súbor TIMRAVA, Lučenec
 Divadelný súbor DAXNER, Tisovec. Foto: Michal Lašut