Vyhlásenie volieb 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,  voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

pdfvyhlásenie volieb

    Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V súlade § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 16. marca 2019 (prvé kolo) a prípadne 30. marca 2019 (druhé kolo)

u t v á r a m

na území obce Raková na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov 4 volebné okrsky pre voľby prezidenta Slovenskej republiky a zároveň

u r č u j e m

pre všetky volebné okrsky rovnaký počet volebných miestností.

číslo okrsku        názov volebného okrsku

    1.                    Základná škola Milana Mravca Raková – Ústredie
    2.                    Kultúrny dom Jána Palárika – vestibul
    3.                    Základná škola Milana Mravca Raková – Ústredie
    4.                    Materská škola Raková – Korcháň

pdfvolebné okrsky a volebné miestnosti

      Menovanie zapisovateľov oksrkových volebných komisií 

Starosta obce vymenoval zapisovateľky okrskových volebných komisií v obci Raková pre voľby prezidenta SR 16. marca 2019 (prvé kolo) a prípadne 30. marca 2019 (druhé kolo) nasledovne:

číslo okrsku   zapisovateľka                  email                                        tel.
    1.              Mgr. Martina Golisová      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.       041/4341059
    2.              Katarína Stráňavová         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  041/4341256
    3.              Mária Paštrnáková          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    041/4341513
    4.             Jana Larišová                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.            041/4341155

pdfmenovanie zapisovateľov okrskových komisií

      Doručovanie oznámení - delegovanie členov do OVK

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžu zástupcovia politických strán alebo koalície, a petičný výbor doručiť v lehote do

11. februára 2019 do 24:00 hod.

na Obecný úrad v Rakovej v stránkove dni počas úradných hodín v listinnej forme osobne do podateľne, alebo poštou

na adresu: Obecný úrad Raková, Raková 140, 023 51

elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

pdfdoručovanie oznámení - delegovanie členov do OVK

Preberanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií mimo úradných hodín:

pdfpreberanie oznámení mimo úradné hodiny

      Hlasovací preukaz

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Termín: Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

      Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky, 16. marca 2019

pdfKANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

      Informácia pre voliča

pdfInformácia pre voliča