Počet obyvateľov k 31.12.2017 - 5549

Počet narodených 71

Počet prisťahovaných 66

Počet zomretých 55

Počet odsťahovaných 50

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2018 - 5581

Prírastok 32 obyvateľov .