DSC 0007

Vďaka dobrým snehovým podmienkam a dohode s vlastníkmi pozemkov sme mohli dnes, 7.1.2019 oficiálne spustiť prevádzku lyžiarskeho vleku Raková Korcháň. Prevádzkovaním lyžiarskeho vleku bola poverená Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková.

 

Prevádzková doba vleku je:
                                              Do 31.1              od 1.2

PONDELOK – PIATOK        14:00 – 16:30     14:00 – 17:00
SOBOTA                               09:00 – 16:30     09:00 – 17:00
NEDEĽA                               10:00 – 16:30     10:00 – 17:00

Cenník pre sezónu 2018/2019

DENNÝ LÍSTOK DOSPELÝ                                                       6,00 €
POLDENNÝ LÍSTOK DOSPELÝ do 13:00                                4,00 €
POLDENNÝ LÍSTOK DOSPELÝ od 13:00                                4,00 €
DENNÝ LÍSTOK DIEŤA OD 6 - DO 15 ROKOV                        3,00 €
POLDENNÝ LÍSTOK DIEŤA OD 6 - DO 15 ROKOV do 13:00  2,00 €
POLDENNÝ LÍSTOK DIEŤA OD 6 - DO 15 ROKOV od 13:00  2,00 €
HODINOVÝ LÍSTOK                                                                  1,00 €
SENIORI / nad 60 rokov/                                                            4,00€
DETÍ DO 6 ROKOV                                                                    1,00€

Informácie o podmienkach na lyžovanie získate na tel. čísle: 0905/975633

pdfPrevádzkový poriadok lyžiarskeho vleku