Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydala usmernenie

pre chovateľov - ohlasovanie domácej zabíjačky:

pdfZabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu