Voľba starostu obce

 Meno kandidáta Počet hlasov Poradie
 1. Anton Heglas, Mgr., 42 r., starosta obce, nezávislý kandidát  1326  1
 2. Miroslav Mariak, JUDr., 47 r., referent vnútorného oddelenia, nezávislý kandidát  813  2

 

Voľba poslancov obecného zastupiteľstva

 Volebný obvod č. 1 - Vyšný koniec. Do zastupiteľstva sa volia dvaja poslanci

 Meno kandidáta  Počet hlasov  Poradie
 1.Janka Hnidková, Mgr., 51 r., lektorka, Smer – sociálna demokracia  123  2
 2.Roman Jakubík, Mgr., 45 r., príslušník OR HaZZ, Smer – sociálna demokracia  54  5
 3.Jaroslav Petrák, 60 r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná

    strana

 161  1
 4.Patrik Poláček, 30 r., elektrotechnik, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná
    strana
 83  4
 5.Ján Špaldoň, 47 r., konateľ, nezávislý kandidát  40  6
 6. Janka Tomaníčková, 50 r., účtovníčka, Národná koalícia  91  3

 

 

Volebný obvod č. 2  - Ústredie . Do zastupiteľstva sa volia štyria poslanci

 Meno kandidáta Počet hlasov Poradie
1.Renáta Bojková, Mgr., 51 r., vedúca štátna zamestnankyňa, Smer – sociálna demokracia  124  9
2.        
3.Jozef Čišecký, 44 r., konateľ, nezávislý kandidát    311  2
4.Anna Dolná, 61 r., dôchodkyňa, Národná koalícia        

     strana

 138  8
5. Martin Golis, Ing., 36 r., riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná        

     strana

 418  1
6.Tibor Kajánek, Ing., 37 r., stavebný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie,

     Slovenská národná strana

 280  3
7.František Kováčik, 64 r., dôchodca, Národná koalícia  62  10
8.Margita Kučáková, Ing., 58 r., štátna zamestnankyňa, Smer – sociálna demokracia  273  4
9.Jozef Šamaj, JUDr., 61 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita  219  6
10.Ján Turoň, Ing., 44 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát  243  5
 11.Oľga Završanová, 51 r., živnostníčka, Národná koalícia  165  7

 

Volebný obvod č. 3  - Nižný koniec. Do zastupiteľstva sa volia štyria poslanci

 Meno kandidáta  Počet hlasov  Poradie
 1.Vlastimil Baculák, Ing., 34 r., samostatný referent RS, nezávislý kandidát  293  5
 2.Peter Janeka, Ing., 25 r., projektový manažér, Národná koalícia  88  7
 3.Veronika Janeková, 51 r., predavačka, Národná koalícia  135  6
 4.Miroslav Mareček, Ing., 53 r., učiteľ, Smer – sociálna demokracia  314  2
 5.Miroslav Mariak, JUDr., 47 r., referent vnútorného oddelenia, nezávislý kandidát  296  4
 6.Miroslav Strýček, 35 r., podnikateľ, nezávislý kandidát  388  1
 7.Marian Šuška, 52 r., technicko hospodársky pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie,

    Slovenská národná strana

 308  3

 

Volebný obvod č.  4  - Korcháň . Do zastupiteľstva sa volia traja poslanci

 Meno kandidáta  Počet hlasov  Poradie
 1.Milan Bukovan, Mgr., 52 r., technicko hospodársky pracovník, Kresťanskodemokratické

    hnutie, Slovenská národná strana

 297  1
 2.Patrik Bukovan, PharmDr., 26 r., farmaceut, Kresťanskodemokratické  hnutie,

    Slovenská národná strana

 243  2
 3.Miroslava Grušpierová, Mgr., 34 r., cukrárka, Kresťanskodemokratické

    hnutie, Slovenská národná strana

 194  4
 4.Jaroslav Marejka, Bc., 23 rokov, študent VŠ, Národná koalícia  71  7
 5.Miroslav Ondrušek, Mgr., 56 r., technik, nezávislý kandidát  79  6
 6.Viera Urbaníková, Mgr., 51 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia  226  3
 7.Miroslav Ziatek, 57 r., technik, Národná koalícia  82  5

 

Počet hlasov pre kandidátov na starostu obce podľa volebných okrskov 

 Volebný obvod Mgr. Anton Heglas  JUDr. Miroslav Mariak
 1 Vyšný koniec  182  155
 2. Ústredie  433  298
 3. Nižný koniec  326  290
 4. Korcháň  385  70

  

Miestna volebná komisia v Rakovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   u v e r e j ň u j e   výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018: 

pdfUverejnenie výsledkov volieb