V poslednom období sa v našej obci objavujú súkromné spoločnosti, ktoré ponúkajú majiteľom rodinných domov spoplatnené revízie odberných plynových zariadení (ďalej len ,,OPZ“). Predmetné súkromné spoločnosti majiteľom rodinných domov vo svojich ponukách tvrdia, že je ich zákonnou povinnosťou nechať si vykonať revíziu OPZ, pričom sa odvolávajú na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Z vyhlášky vyplýva povinnosť iba pre správcov bytových domov zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení počas prevádzky.

Majiteľov rodinných domov sa táto povinnosť netýka! Je teda na slobodnom rozhodnutí každého majiteľa rodinného domu, ako často si nechá vykonať revíziu svojho OPZ. Žiadna legislatíva frekvenciu revízií neupravuje! V záujme udržiavania bezpečnosti a spoľahlivosti OPZ v rodinných domoch odborné kontroly a prehliadky odporúčame, nie sú však pre majiteľov povinné. Výrobcovia plynových spotrebičov, ako kotly, sporáky a pod. však v návodoch na inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol, ktorú odporúčame dodržiavať.

Viac informácii si môžete prečítať v nasledovnom odkaze:

 pdfRevízie odberných plynových zariadení