V uplynulých dňoch prebehla v médiách správa, že niektoré s prírodných prameňov, ktoré využívajú obyvatelia sú kontaminované a nevhodné na používanie. Preto aj Obec Raková dala vypracovať skúšku kvality pitnej vody z prameňa Raková - Zavaleniská. Protokol zo skúšky zistil zvýšené hodnoty mikrobiologických parametrov. Ide o baktérie, ktoré sa do vodného zdroja dostali z fekálneho odpadu. Pre používanie vody je nutné vodu prevariť, resp. upraviť napríklad UW lampou. Či je znečistenie prameňa dočasné alebo trvalé, ukáže následná skúška. O jej výsledku Vás budeme informovať.

pdfProtokol o skúške vodného zdroja - prameň Zavaleniská