2

V nedeľu 02. 07. 2017 o 14. hod zavítal do našej obce podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák aj so svojou delegáciou a priviezol našim hasičom kompletne zrepasovanú Tatru 148, ktorá bola odvezená 13. 02. 2017.


Svojou návštevou nás ďalej poctili: štátny tajomník ministerstva obrany SR – Marián Saloň, predseda ŽSK a poslanec NR SR – Juraj Blanár, poslanec NR SR a starosta obce Stará Bystrica – Ján Podmanický, generálny sekretár DPO SR - Vendelín Horváth, krajský riaditeľ HaZZ v Žilina - Jaroslav Kapusniak, poslanec zastupiteľstva ŽSK - Jozef Cech, predseda Územnej organizácie DPO SR Čadca – Miroslav Koza, veliteľ Územnej organizácie DPO SR Čadca – Ladislav Šimášek, tajomníčka Územnej organizácie DPO SR Čadca – Marta Balošáková, predseda aktívu zaslúžilých členov DPO SR v Čadci – Ladislav Dedič a poslanec MZ v Čadci – František Kučák.
V úvode veliteľ DHZ Raková, Dominik Urbaník, podal ministrovi vnútra hlásenie, potom sa ujal slova samotný minister. Minister ocenil, že sa udržiava tradícia dobrovoľného hasičstva v obci, aj keď to nie vždy bolo ľahké a že sa ďalej táto tradícia odovzdáva mladej generácii. Dokonca poďakoval aj mladej generácii – našim „hasíčatám“ za to, že sa pripojili k dobrovoľným hasičom, pretože v dnešnom svete internetu, kedy majú možnosť tráviť svoj voľný čas tisíckami spôsobov, sa rozhodli tráviť svoj čas tým, že budú pomáhať druhým. „Preto ani toto auto nemôžem považovať za nejaký dar obci, ale splátku dlhu za tie roky tvrdej driny, ktorú dobrovoľní hasiči pre túto obec urobili,“ týmito slovami ukončil pán minister svoj príhovor. Po príhovore ministra všetkých srdečne privítal starosta obce Anton Heglas a poďakoval za odovzdanie zrepasovaného hasičského vozidla. Potom Juraj Blanár skonštatoval, aby sme sa stretávali len pri takýchto príležitostiach a taktických cvičeniach, a nie pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
Následne minister vnútra, Róbert Kaliňák odovzdal kľúče od Tatry veliteľovi DHZ. Vyblýskanú tatrovku požehnal náš p. farár vdp. Ján Uskoba, pretože zasvätenie hasičského poslania je zakotvené i v jeho hlavnom kréde "Bohu na slávu, blížnemu na pomoc".
Slávnostný akt odovzdania vozidla spestrilo vystúpenie dedinskej folklórnej skupiny Rakovanka a ukončilo ho pokropenie hasičského vozidla penivým sektom. Stretnutie pokračovalo obhliadkou vozidla, spoločným fotografovaním a neformálnymi rozhovormi s hasičmi a občanmi.
Pevne veríme, že toto hasičské auto je pre náš dobrovoľný hasičský zbor prínosom, ale aj určitým záväzkom, pretože kvalitná technika je pri našej práci mimoriadne potrebná. Budeme ho vždy používať v prospech obce a občanov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii a priebehu celého podujatia. Veríme, že naša Tatra bude mať čo najmenej výjazdov k požiarom, že sa bude skôr využívať na kondičné jazdy, ukážky a mnoho príjemnejších aktivít.

Miška Balošáková
tajomníčka DHZ Raková