DSCF7153

Za krásnej slnečnej soboty dňa 24.06.2017 konala sa svätá omša v miestnej časti Črchľa – Vartovka, kde bola posvätená Kaplnka Božského Srdca Ježišovho a Srdca Panny Márie. Kaplnku posvätil a svätú omšu celebroval náš pán farár Ján Uskoba.

Na záver omše farníci zablahoželali nášmu pánovi farárovi i všetkým zúčastneným Jánom, ktorých záhradkári obdarovali v podobe poukážky na ovocný stromček.

Potom si všetky pochutnali na guláši, pivku, kofole a koláčoch, ktoré pripravili dobrovoľníci z obce. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na obnove kaplnky a príprave celého podujatia.