DSCN8196

Kultúrny dom Janka Palárika v Rakovej sa v piatok 26.5. 2017 ozýval nádhernými piesňami seniorov. Pod záštitou starostu obce Raková, Mgr. Antona Heglasa sa tu konala prehliadka speváckych súborov seniorov s názvom „Znie pieseň naša“. Prehliadku otvoril detský folklórny súbor z Materskej školy Fojstvo - Rakovanček, ktorý nám predviedol pásmo o ovečkách s názvom Hej, ovečky dziny, dziny.... Na prehliadke vystúpilo 17 súborov z okolitých obcí horných i dolných Kysúc. Poslucháči si mohli vypočuť nielen tradičné ľudové piesne, ale aj piesne o mamičke , o láske , o rodnej domovine.

V závere prehliadku vyhodnotila pani Margita Ďurišová, predsedkyňa okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá popriala všetkým zúčastneným mnoho zdravia i sily pri šírení krásnych tradícií v podobe piesní. Do krajského kola postúpil náš domáci súbor Rakovanka.

Kolektív pracovníkov CVČ Raková