IGP5632

Raková sa zabáva. Tento rok sa v Rakovej a v Čadci konal jubilejný 50. ročník celoslovenskej prehliadky ochotníckych divadelných súborov Palárikova Raková.
Vedenie obce na čele so starostom Antonom Heglasom, spoločne s organizáciami /OKVS, CVČ/ a spolkami v obci /chovatelia, hasiči, záhradkári, včelári/ sa rozhodlo toto okrúhle výročie pripomenúť netradičným spôsobom. Podujatie „Palárik žije medzi nami“, ktoré sa v sobotu – 29. apríla 2017 konalo pri cirkevnej ZŠ Jána Palárika a na Námestí Jána Palárika pri kostole malo domácim i návštevníkom pripomenúť staré časy a zvyky. Snažilo sa evokovať atmosféru dedinského jarmoku v dobách Jána Palárika ešte v 19. storočí. Nemalou mierou sa na organizácii podieľalo združenie Životnými cestami Jána Palárika.

Jarmočné zvesti a postavy
„Dáva sa na známosť, že roku Pána 1848 bolo zrušené poddanstvo, už nemusíte robotovať na pánskom. Ale neradujte sa, lebo zo svojej roboty musíte odovzdávať deviatok zemepánovi a desiatok farárovi, a tak budete robiť ešte viac... Dôstojný pán farár Michal Cinger oznamujú, že minulého roka sa na Rakovej narodilo 156 detí. Babiculi Eľke sa nepodarilo oživiť desať detí. Terau je všetkých poddaných v obci 3 578... Dáva sa na známosť, že bratstvo protipálenkové „Už ani glg“ bude dneska organizovať sedenie na obecnom úrade o vode a kýške. pod palcom to bude mať ctihodný pán richtár, ktorý už dva roky ide všetkým Rakovanom príkladom. Borovička bude len na osobitný prídel a aj to len po kvapkách. ktoby sa fľašky dotkol viac, ako je prípustné, bude zo spoločenstva vylúčený a na obecnom pranieri potrestaný...“ - takéto a podobné oznamy zneli po námestí pred kostolom, ktoré po vybubnovaní čítal obecný hlásnik v podaní Aleny Hanulákovej, v civile riaditeľky MŠ v Rakovej Korcháni. Bola súčasťou programu, ktorý pripravili domáci dobrovoľníci pod záštitou Centra voľného času v Rakovej. Jeho riaditeľka Martina Remešová spoločne s manželom Milanom sa aj osobne podieľali na programe ako ich barónske výsosti. Do kostýmov sa obliekli aj ďalší obetavci – dve dvorné dámy v štýlových krojoch boli Marta Hanuliaková a Janka Čičová. Podarenú dvojicu kmínov tvorili Jozef Chabreček ako lacný Sladký Jožko a verklikár Jozef Krasňan. Palo Luptovec s krošňou pripomenul dávne drotárske remeslo. Fero Švancár sa ukázal ako zručný šindliar a jeho manželka Anna zas ako babka bylinkárka. Aký by to bol jarmok v Rakovej, keby na ňom chýbali košíky. Postaral sa o ne košíkár Jaro Heglas a pomáhala mu slúžka Jarka Nekorancová. Od obeda až do večera bola súčasťou jarmoku i ďalšieho programu ženská folklórna skupina Rakovanka v krojoch pod vedením Márie Bukovanovej.

Nežuté aj pod zub
Na jarmoku treba nielen dať si niečo nežuté, ale aj pod zub. O to sa starali šikovné kuchárky v krojoch – Božka Chabrečková a Milka Ľuptovcová, ktoré nestačili piecť už zabudnuté zemiakové posúchy / inde ich volajú lokše/. Vedľa nich sa pri peci zvŕtali šikovné kuchárky –Alojzia Paštrnáková, Mária Mahútová, Hanka Hrčková a Štefka Surovková. Po rakovských polesníkoch sa len zaprášilo. Na doplnenie typického menu zo starých čias gazdinky pripravili aj jedlo chudobných - kapustu so zemiakmi /bez mäsa / a makové šúľance. Pri väčšine týchto starých jedál tvorili základ naše každodenné zemiaky, ktoré sa v rôznych formách jedli ráno, na obed aj večer... Aby však nikto zo stoviek návštevníkov nezostal hladný, Rakovská pekáreň pripravila súčasné špeciality a kuchár Mirek dozeral na vońavý guláš, ktorý servírovali v chlebe. Aj sladkého po jedle bolo dosť a kto chcel, mohol si domov kúpiť aj mäsové špeciality... Všetky tieto dobroty i rôzne suveníry sa dali kúpiť aj za špeciálne menu – rakovský grajciar, ktorého hodnota sa rovnala euru.

Sobotňajšie popoludnie sa nieslo nielen v znamení jarmoku, ale aj spevu a tanca. O príjemné chvíle sa postarali mladí i starší umelci, domáci aj z dolniakov. V kultúrnom programe v amfiteátri pri kostole sa predstavili deti zo súboru Rakovanček z MŠ Fojstvo, deti zo súboru Jánošík z MŠ na Korcháni, súbor Opojčanka a Senior klub z Opoja, súbor Jatelinka z Abrahámu, súbor Rozmarín z Majcichova a Púpavienky. Bodku za programom dal detský folklórny súbor Kelčovan z H. Kelčova. Keďže v tomto roku si pripomíname aj 195. výročie narodenia Jána Palárika, popoludní sa konal slávnostný sprievod k miestu jeho rodného domu. Účinkujúci v krojoch, domáci i hostia, členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika najskôr položili vence k jeho soche pred kostolom a potom aj k buste na mieste jeho rodného domu. Medzi hosťami starosta obce Raková Anton Heglas a výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika medzi hosťami privítali aj prednostu Okresného úradu v Čadci Petra Šimčiska a zástupcu slovenskej samosprávy v Budapešti Ladislava Petru. Na mieste rodného domu Jána Palárika sa k prítomným prihovoril zakladajúci člen Palárikovej Rakovej Mišo Kováč – Adamov. Pripomenul prítomným život a dielo Jána Palárika a jeho odkaz – život v svornosti a spolupatričnosti nielen v rodine, ale aj v obecnom a národnom spoločenstve.Ocenil snahu i výsledky viacero generácií organizátorov Palárikovej Rakovej. V týchto myšlienkách sa niesla aj slávnostná sv. omša v Kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej.

Bývalý dlhoročný starosta obce Opoj pri Trnave Alojz Matúš o sobotňajšom dni povedal: - „ My ako dlhoroční členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika sme videli, že život a dielo Jána Palárika sa stále viac dostáva do popredia.Aj toto podujatie bolo pre nás príkladom. Stretli sme tu našich priateľov, vystúpili aj naše súbory. Veľmi pekne ďakujeme vedeniu a organizátorom z Rakovej za pozvanie a pekné zážitky. Za priblíženie života a diela Jána Palárika chceme poďakovať aj nášmu bývalému kňazovi Pavlovi Zemkovi, ktorý pôsobil aj v Majcichove i Opoji, kde si uctievame pamiatku Jána Palárika.“ Bohumil Čambal, bývalý starosta obce Abrahám a predseda tamojšieho Miestneho odboru Matice slovenskej: - „ Naša obec Abrahám bola počas pôsobenia Jána Palárika v rokoch 1862 – 1870 v Majcichove tamojšou filiálkou farnosti. Pravdupovediac, dlho bolo o Jánovi Palárikovi ticho. Prelomil to až vtedajší kňaz Pavol Zemko, ktorý Palárikovi dal miesto, ktoré mu patrí. Dnešné podujatie bolo veľkolepé a príjemne nás prekvapilo. Odnášame si domov samé dobré dojmy.“

Ocenenia na podujatí „Palárik žije medzi nami“, Raková, sobota – 29. apríla 2017 +Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja, pri príležitosti ocenil pamätnou medailou TSK za aktívnu účasť pri organizovaní 1. ročníka Palárikovej Rakove v roku 1968: Michala Kováča – Adamova PhDr. Rudolfa Geráta Stanislava Grečmala +Ocenenia združenia Životnými cestami Jána Palárika: -Cena Jána Palárika za mimoriadny prínos v šírení Palárikovho odkazu Palárikova Raková – Silvia Petreková, Stanislav Grečmal -Cena Juraja Gajdošíka za aktívny prínos v šírení Palárikovho odkazu Ing. Miroslav Kollár, starosta Hronské Kľačany PaedDr. Štefan Adam, Hronské Kľačany Mgr. Anton Heglas, starosta raková, predseda Združenia Životnými cestami Jána Palárika Ing. Miroslav Mareček, výkonný tajomník Združenia Životnými cestami Jána Palárika Mgr. Jozef Derňár, starosta Palárikovo Irena Zemaníková, maliarka, Raková -Cena Jána Nepomuka Bobulu za vydavateľskú a publikačnú činnosť: Ľudovít Bakaj, Hronské Kľačany -Ďakovný list za šírenie Palárikovho odkazu: Ľuboš Karel, starosta Hoste Ing. Peter Štefan, starosta Starý Tekov Cirkevná ZŠ Jána Palárika, Raková ZŠ Milana Mravca, Raková Divadlo Jána Palárika, Trnava

Text: Ladislav Paštrnák

Fotografie : Vladimír Adámek