V dňoch 24. – 30. apríla 2017 sa na Kysuciach konala najvýznamnejšia divadelná udalosť roka – 50. Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby . Už päť desaťročí sa najmä
v obci Raková a v meste Čadca stretávajú divadelníci z celého Slovenska, aby vzdali hold rodákovi z Rakovej Jánovi Palárikovi, významnému slovenskému dejateľovi, dramatikovi, katolíckemu kňazovi, novinárovi a politikovi, od narodenia ktorého uplynulo 27. apríla 195 rokov.


Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje Palárikova Raková svojou jedinečnou tematickosťou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok. Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených a zachovávať tradície amatérskeho divadla.
Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková.
Jubilejný 50. ročník Palárikovej Rakovej bol finančne podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a Žilinským samosprávnym krajom. Záštitu nad týmto ročníkom prevzali predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, primátor mesta Čadca Milan Gura
a starosta obce Raková Anton Heglas.
Symbol Palárikovej Rakovej – červené srdce s divadelnou maskou – nás svojím tlkotom každoročne zvoláva na tento jedinečný divadelný sviatok. Jeho autorom je významný kysucký rodák akad. mal. Ondrej Zimka. Na divadelných doskách Domu kultúry v Čadci a Kultúrneho domu Jána Palárika v Rakovej sa i v tomto ročníku súťažne predstavili súbory z rôznych regiónov Slovenska.

Do jubilejného 50. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo spolu 16 ochotníckych divadelných súborov, z ktorých výberová porota posunula do súťažnej časti 6, z toho 1divadelný súbor s monodrámou. Privítali sme DS J. G. Tajovského Jaklovce, DS „Za Váhom“ Lipovec, Záhorácke divadlo Senica, Činoherný klub Devínska Nová Ves, Medzibrodské kočovné divadlo Medzibrod a Divadlo HAVRAN pri ZUŠ Rimavská Sobota – Marián Lacko /divadlo jedného herca/.

Súťažné predstavenia počas troch dní pozorne sledovala a hodnotila odborná porota v zložení:
predseda Peter Kováč, dramaturg, Činohra SND, Bratislava a ďalšími členmi boli Anton Šulík, divadelný režisér a riaditeľ Mestské divadlo Žilina, Róbert Mankovecký, dramaturg, SKD Martin, Jaroslav Valek, scénograf a riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND, Bratislava, Michal Lošonský, riaditeľ JaOnMi, architekt, scénograf Bratislava, Martin Gazdík, dramaturg, Mestské divadlo Žilina, Barbora Palčíková, herečka SND, Bratislava a čestným členom poroty bol Ľubomír Paulovič, herec Činohry SND, Bratislava.
Okrem odbornej poroty pracovala aj porota mladého diváka, ktorú tvorili členovia Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA z Čadce pod lektorským vedením Evy Matysovej a Dagmar Štekláčovej.

Bilancia zúčastnených súborov, predstavení, účinkujúcich, hostí a návštevníkov je i tento rok pozoruhodná. Panorámu 50. Palárikovej Rakovej tvorilo 17 divadelných súborov, z toho 6 súťažných,19 divadelných predstavení , takmer 230 účinkujúcich, viac ako 5 500 divákov, výstavy, semináre, herci, režiséri, dramaturgovia, scénografi a divadelní historici a kritici, zástupcovia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia.

Naše pozvanie prijali: predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, predseda ÚSŽZ Ján Varšo, generálny riaditeľ NOC Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ SND Marián Chudovský, ÚSŽZ Milina Sklabinski, vedúca delegácie krajanov zo srbskej Vojvodiny Andrea Merníková, riaditelia kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ďalší predstavitelia verejného, kultúrneho a spoločenského života.

Účastníci festivalu navštívili i sprievodné podujatia – tematická výstava KKS v Čadci Život a dielo Jána Palárika v Dome kultúry v Čadci , výstava výtvarných prác detí zo ZUŠ J. Potočára Čadca, ZUŠ M. R. Štefánika Čadca, ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ZUŠ Krásno nad Kysucou a ZUŠ Turzovka pod názvom Divadelné masky, prezentácie pre žiakov základných škôl z Rakovej Ján Palárik v našej pamäti, výstava z fondu Kysuckej knižnice v Čadci Dokumenty „Palárikova Raková“ a výstava výtvarných prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková Ja a divadlo. Zároveň prebiehali rozborové semináre a diskusie o súťažných divadelných predstaveniach s odbornou porotou a porotou mladého diváka Divadelné fórum.

Zaujímavosťou prehliadky bolo aj tradičné pozvanie na Palárikovu Rakovú formou veselého sprievodu divadelníkov – členov Detského a mládežníckeho divadelného súboru Eva - mestom Čadca. Taktiež bola odhalená pamätná tabuľa na Palárikovej ulici a vytvorená i symbolická Palárikova cesta, ktorá navždy spojila Čadcu a Rakovú. Štvorkilometrový úsek cesty začína v Čadci v delte Námestia slobody a Palárikovej ulice a končí v centre Rakovej v parčíku pri pamätnej buste Jána Palárika.

Na Palárikovu Rakovú každoročne prichádzajú aj krajanské divadelné súbory zo srbskej Vojvodiny. Tento ročník obohatili dva divadelné súbory – víťaz festivalu DIDA PIVNICA 2016 - Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica, Srbsko, ktorý sa predstavil na slávnostnom otvorení 50. Palárikovej Rakovej v Kultúrnom dome v Rakovej s hrou Dragan Karlečik: O LÁSKE a Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica, Srbsko, hlavný usporiadateľ Festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA Pivnica, s ktorým naše stredisko uzatvorilo v roku 2009 Memorandum o spolupráci. Naši krajania uviedli pohostinné predstavenie v Dome kultúry v Čadci – Samuel Gašperec: DIEVČA, KTORÉ PÍSALO.
Počas slávnostného otvorenia jubilejného ročníka prehliadky v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej udelil predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár hlavným organizátorom- KKS v Čadci, obci Raková a mestu Čadca ocenenie Litteras Memoriales za dlhoročnú podporu ochotníckeho divadla pri príležitosti 50. výročia Palárikovej Rakovej.
Riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková predstavila pamätnicu k 50. výročiu festivalu pod názvom „Palárikova Raková jubiluje“. Následne, spolu s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom, ocenila Pamätnými listami, Pamätnými zlatými medailami Jána Palárika a spomínanou pamätnicou 70 jednotlivcov, organizácií, partnerov, skrátka tých, ktorí sa počas polstoročia existencie Palárikovej Rakovej podieľali na jej príprave, realizácii a rozvoji. Mišo Kováč Adamov, jeden zo zakladateľov Palárikovej Rakovej, predstavil monografiu o dlhoročnom dvornom fotografovi Palárikovej Rakovej- Filipovi Lašutovi. Starosta obce Raková Anton Heglas a primátor mesta Čadca Milan Gura ocenili hlavných organizátorov podujatia ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa konalo o niekoľko dní v Dome kultúry v Čadci, prinieslo ocenenia tým najlepším divadelným súborom 50. ročníka súťaže, ktorým aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme ( viď výsledková listina ).
Počas priebehu prehliadky udelilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci všetkým materským, základným a stredným školám regiónu Ďakovné listy a medovníkové červené srdce za dlhoročnú spoluprácu a priazeň Palárikovej Rakovej.
Pomyselnú bodku za súťažnou časťou divadelného sviatku dalo SND Bratislava, ktoré sa pohostinne predstavilo s divadelnou inscenáciou Petra Karvaša: POLNOČNÁ OMŠA.
Cez víkend pokračoval program v obci Raková, kde bol pre návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program v zmysle návratu do doby života Jána Palárika a tematického jarmoku. Obec Raková a združenie Životnými cestami Jána Palárika ocenili partnerov podujatia a privítali ďalšie pohostinné divadelné súbory, vrátane Divadla Jána Palárika z Trnavy.

Ďakujeme všetkým partnerom a spoluorganizátorom za spoluprácu pri príprave a realizácii 50. Palárikovej Rakovej. Za finančnú podporu ďakujeme Fondu na podporu umenia a Žilinskému samosprávnemu kraju, za mediálnu podporu: TASR, Týždenníku KYSUCE, MY Kysucké noviny, RTVS, TV SEVERKA – televízia severného Slovenska, Rádiu Frontinus, KTV a TV Raj.
Poďakovanie patrí i všetkým návštevníkom: širokej, umeleckej i odbornej verejnosti, ktorí k nám počas jednotlivých dní zavítali. Veríme, že tento jedinečný týždeň priniesol radosť priaznivcom divadelného umenia a že sa opäť o rok stretneme pri prvom ročníku novej polstoročnice Palárikovej Rakovej.
Božena Slanináková
manažér pre umelecký prednes a divadlo KKS v Čadci