Dňa 24.01.2017 v doobedňajších hodinách sa na obecnom úrade v Rakovej zišli rodičia s detičkami, ktoré sa narodili v roku 2016, aby prežili spoločne slávnosť uvítania detí do života.
V úvode pani učiteľka z Materskej školy Raková – Fojstvo zahrala na husliach uspávanku, potom detičky zarecitovali básničky. Pani riaditeľka MŠ Fojstvo Adriana Makuchová všetkých privítala.
Starosta obce Anton Heglas vo svojom príhovore vyzdvihol rodičovskú lásku, oporu... Dieťa je pre rodičov najväčším darom v živote.
Po slávnostnom príhovore starostu obce zaspievali detičky ešte pesničku a nasledoval slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce Raková. Rodičia so svojimi ratolesťami postupne prichádzali k starostovi, ktorý im odovzdal fotoalbum, pamätný list, poukážku na nákup v lekárni a kvet.
V závere všetci prítomní urobili spoločnú fotografiu a kto chcel sa odfotil so svojím dieťatkom v kolíske.