Silné tohtoročné mrazy preskúšali samosprávy na Slovensku, ako sú pripravení na zimné obdobie.
Vonkajšie teploty poklesli aj pod -30 stupňov, čo malo zvýšené nároky na vykurovanie budov vo vlastníctve obce. V Základnej škole Milana Mravca – elokovanom pracovisku Trstená, bolo z dôvodu nedostatočného vykurovania, prerušené vyučovanie v období od 9. do 13. januára. Túto situáciu sa obec rozhodla okamžite riešiť. Dodatočným zateplením a znížením nevyhovujúcich stropov, ktoré mali výšku až 5 metrov sa konečne dosiahla optimálna tepelná pohoda v triedach. Toto opatrenie bude mať aj podstatný vplyv na spotrebu energií počas vykurovania. Práce boli zrealizované pracovníkmi našej Organizácie pre kultúru a verejné služby pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Kultúrny dom Jána Palárika plní svoju funkciu už 51 rokov. Tento rok privíta návštevníkov divadelnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov Paláriková Raková už jubilejne päťdesiaty  krát. Divákov chceme privítať vo vynovených priestoroch sály. Zhotovil sa nový strop, čo zlepšilo akustiku miestnosti, vymenili radiátory vykurovacieho systému a celá budova prešla na nový systém regulácie vykurovania. Každá jedna miestnosť je regulovaná samostatne a to aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre zvýšenie komfortu divákov, dôjde k výmene sedačiek hľadiska. Rekonštrukciou prejde aj pamätná izba Jána Palárika tak, aby mohla privítať prvých návštevníkov už na jar.

 

WP 20170120 17 12 36 Pro

WP 20170117 07 46 45 Pro

WP 20170120 17 12 44 Pro

WP 20170121 14 01 15 Pro