Štatistika počtu obyvateľov obce Raková k 31.12.2016

Počet obyvateľov k 31.12.2015 - 5500

Počet narodených      42

Počet prisťahovaných 77

Počet zomretých        55

Počet odsťahovaných 61

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2016 - 5503

Prírastok 3 obyvatelia .