Posledný deň v roku sa v Rakovej niesol v znamení dedinskej zabíjačky spojený s ochutnávkou tradičných zabíjačkových špecialít, ako zabíjačková kapustnica, praženica s mozočkom, jaternice, klobásy a mnohé ďalšie. Každý kto prišiel na Námestie Jána Palárika si mohol tieto dobroty zakúpiť vo väčšom množstve pre vlastnú spotrebu. Nechýbal ani tradičný punč pre dospelých, ale aj pre deti. O 17.00 sa v Kostole Narodenia Panny Márie konala ďakovná svätá omša. Večer bol zapálený tradičný silvestrovský ohňostroj, ktorý bol tento rok nádherný. Po ohňostroji a zohriatí sa teplým punčom sa občania rozpŕchli do svojich príbytkov. Celý výťažok z predaja silvestrovského punča bude použitý na činnosť Centra voľného času v Rakovej, za čo Vám všetkým patrí úprimná vďaka.
Na záver patrí moje veľké poďakovanie tým pracovníčkam obecného úradu, OKVS a CVČ, ktoré navarili punč, vedúcej školskej jedálne a firme Mäsomarket, ktorá zabezpečila celú zabíjačku, spoločnosti PYROREJA za sponzorský dar a prípravu ohňostroja.