Mesiac október sa už tradične nesie v znamení úcty k starším. Pri tejto príležitosti tretia októbrová nedeľa v obci Raková patrila naším babičkám a dedkom.
Obec Raková v spolupráci s CVČ Raková pre nich pripravili posedenie s programom a pohostením. Našich starkých povzbudili milými slovami pán farár Ján Uskoba a starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas. Úsmev na tvári našim starkým vyčarili aj básne v podaní mladých moderátoriek Kristínky Paštrnákovej a Beátky Basovej.

V rámci programu si mohli starkí pozrieť scénku o internete na kopaniciach. Celé poobedie sa v sále kultúrneho domu rozliehal hlas harmonikárov, ktorí hrali každému starkému pesničku na želanie. V závere programu si starkí zasúťažili v tanečnej súťaži. Ceny do súťaže venoval starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas.
Ďakujeme našim starkým za to, že nás vychovali, za ich milé a povzbudivé slová a želáme im veľa zdravia a krásnych chvíľ, ktoré prežijú v kruhu svojich najbližších.

CVČ Raková