oznámenie

 

V rámci realizácií projektu došlo k výmene 447 pôvodných svietidiel a k rozšíreniu siete verejného osvetlenia. Celkovo sa nainštalovalo  731 moderných a ekonomicky úsporných svietidiel. Vďaka realizácií projektu došlo k úspore elektrickej energie vo výške 693,83 GJ ročne.