prerusenie vyucovania oznam

Základná škola Milana Mravca oznamuje že, od pondelka 19.10. 2020 prechádzajú všetci žiaci školy na dištančné vzdelávanie. Škola bude zatvorená z karanténnych dôvodov. Prosíme zákonných zástupcov o sledovanie webovej stránky školy a internet a portálu bezkriedy.sk, kde budú zadávané úlohy. Po dohode s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi sa začne online vyučovanie. Táto situácia platí do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.

karantena page 0001 2

Slovenská pošta žiada občanov, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe, aby si viditeľne označili svoje rodinné domy a byty (napr. na poštovú schránku, prípadne vstupné dvere), že ich domácnosť sa nachádza v karanténe. Označenie tak chráni pracovníkov pošty a slúži ako prevencia proti ďalšiemu šíreniu COVID-19.

Za pochopenie a ústretovosť občanov vopred ďakujeme.

Na Slovensku od utorka 13. októbra 2020 platí zákaz pokojného zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Zákaz zhromažďovania prijala vláda SR na základe výrazne sa zhrošujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku. 

Poznámka: zákaz zhromažďovania nezamieňajte so zákazom organizovania hromadných podujatí, ktoré sú zakázané v celom rozsahu a ktorých obsahové znenie upravuje opatrenie ÚVZ SR ( aktuálne do 30 os. svadby, krsty , kary) od 15.10.2020 1 os. na 15 m2.

Úplne znenie uznesenia vlády: pdf645/2020 Uznesenie vlády SR - zákaz_zhromažďovania

Opatrenia platné od pondelka 12. októbra 2020:

  • Materské školy – prezenčná výučba
  • Základné školy – prezenčná výučba + po vyučovaní sa neorganizujú žiadne aktivity + zrušené sú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ, exkurzie mimo škôl + školské kluby detí pokračujú za prísnych opatrení.
  • Stredné školy – dištančná výučba, v osemročných gymnáziách otvorené ročníky, ktoré korešpondujú s ročníkmi na ZŠ, teda prvé štyri.
  • Rúška – povinné v intraviláne obce a mesta, nepovinné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, pre členov spoločnej domácnosti, alebo vo vzdialenosti viac ako 5 metrov od cudzích osôb + povinné pre žiakov ZŠ aj pre deti na 1. stupni
  • Podrobnosti na www.minedu.sk

Opatrenia platné od štvrtka 15. októbra 2020:

  • Hromadné podujatia zakázané – s výnimkou sobášov, krstov a pohrebov s obmedzením 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri, zápasov profesionálnych líg bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19, zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy)
  • Prevádzky – 1 zákazník na 15 štvorcových metrov, verejné stravovanie (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou.
  • Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času,
  • Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier

Celé znenie opatrení: 

pdfOpatrenie rúška

pdfopatrenie prevádzky

Opatrenia by mali platiť do času, kým sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 500.