Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia  

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou 

  • v súvislosti so zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia zverejňujeme elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

                                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obec je povinná prijať doručenú žiadosť o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, aj keď voľby ešte neboli vyhlásené.

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:    http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Jeseň je krásne ročné obdobie, je plná farieb a zároveň prináša úrodu na poli. V jeseni si pripomíname aj jednu z vzácnych cností a  ňou je úcta k starším. Úcta k naším otcom a k naším mamám, k starým rodičom i prarodičom.

Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším a napokon vďačíme im za život. 

140816

Dňa 20.9.2019 kontaktovali občania obce Raková Obecný úrad v Rakovej so žiadosťou o informáciu, či je dovolené navážať odpadovú zeminu na terénne úpravy do miestnej časti Kriváč.

Obec Raková vydáva k tejto problematike nasledovné stanovisko:

Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal spoločnosti UNI-COM KYSUCE spol. s r.o. súhlas na využívanie odpadovej zeminy na povrchovú úpravu terénu. Množstvo výkopovej zeminy je určené podľa rokov : 2019 - 40000m3, 2020- 40000m3. Voči vydanému rozhodnutiu sa Obec Raková odvolala, avšak odvolací orgán toto odvolanie zamietol a rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdil. Odôvodnenie zamietnutia odvolania do dočítate v priloženom dokumente. 

pdfRozhodnutie o odvolaní

rakova2

                Piatok 6. septembra 2019 sa Raková niesla v slávnostnom duchu. Na úvod hodového víkendu sa konala slávnostná vernisáž novej knihy - monografie obce  s názvom:  Raková. Dejiny, ľudia, príbehy. Báseň od Jany Kuzmovej s názvom Kysucká drevenica a pieseň Aká si mi krásna v podaní chrámového zboru Gaudium naladili príjemnú atmosféru večera.

Starosta obce Raková vyhlásil dňa 21.7.2019 O 14:00 HOD.  III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená.

pdfVyhlásenie III. stupňa PA 

Starosta obce Raková odvoláva dňa 21.7.2019 o 19:00 hod. III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená

pdfOdvolanie III. stupňa PA