V mesiaci marec sa deti z našej obce mohli zapojiť do zaujímavej knižnej súťaže s názvom "Kniha a Ja". Celý mesiac sa niesol v znamenaní- Kniha priateľ dieťaťa. Všetci vieme, že v dnešnej dobe čítať knihy nie je také zaujímavé ako brázdenie po internete či hranie hier. Dnešná generácia detí sa menej venuje čítaniu a bádaniu nepoznaného z kníh. Pritom si deti neuvedomujú, že kniha zaháňa nudu a stáva sa priateľom hlavne vtedy, keď je škaredé počasie, alebo keď sa dieťa cíti opustené. Čitatelia sa s dobrou knihou  vedia dostať do sveta, ktorý je iný ako ten náš. Môžu sa stať rytierom, princeznou, drakom či dobrodruhom....

CVČ Raková sa rozhodla oceniť všetkých 92 prác, ktoré sa zúčastnili súťaže. Diela, ktoré vznikli rukami detí boli jedinečné, plné fantázie a kreativity. Deti nám ukázali, ako si deti predstavujú svoju obálku na knihe, komix alebo ako sa hrajú s knihou, či kde rady čítajú.

Práce, ktoré deti vytvorili, oslovili aj spoločnosť TES Media Žilina a tá sa rozhodla udeliť mimoriadne ocenenie 5 deťom za ich kreativitu a odmeniť ich. Gratulujeme výhercom a spoločnosti TES Media ďakujeme za ceny a ďakovný list, ktorý deťom pripravili.

Ocenené deti:

Emka Šenkýřová - Komix Myšacia bundička – 2.B ZŠ M. Mravca

Nelka Krištofíková - Obal na knihu – Trojruža - 3.C ZŠ M. Mravca- Trstená

Nelka Kučaková - Obal na knihu- Ľudová rozprávka - 2.B ZŠ M. Mravca

Riško Čambora – Obal na knihu – Lego- 2.B ZŠ M. Mravca

Natálka Hrušková- Obal na knihu- Môj otecko superhrdina- 2.A CZŠ J. Palárika   

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci

                                  O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
od 08.04.2021 od 09:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 31.03.2021.

pplk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva od 8.4.2021 

Vďaka zlepšujúcej pandemickej situácie v okrese Čadca dôjde od 12.4.2021 k opätovnému otvoreniu Obecného úradu v Rakovej pre verejnosť. Aj naďalej zostávajú v platnosti podmienky z Nariadenia vlády SR a to:

1. Vstup do budovy bude možný len s použitím respirátora s minimálnym stupňom ochrany FFP2.

2. Osoba sa preukáže potvrdením o vykonaní negatívneho testu na prítomnosť vírusu COVID - 19 (resp. potvrdenie o výnimke) nie starším ako 7 dní. Táto povinnosť platí aj pre osoby staršie ako 65 rokov.

3. Každý pred vstupom do budovy je povinný použiť dezinfekciu rúk s meraním teploty. Ak jeho telesná teplota presiahne 37 °C, vstup do budovy mu nebude umožnený.

Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.

pdfInformačné kancelárie pre obete trestných činov

      obete trestnych cinov mapa ikony          obete trestnych cinov mapa

Oznamujeme občanom, že v dňoch 12. apríla (pondelok ) až  23. apríla 2021  (piatok),

v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej. 

Žiadame občanov, aby sa v uvedených dňoch a uvedenom čase nepohybovali v okolí strelnice. 

pdfVyrozumenie o vykonaní ostrých strelieb