Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami Slovenska, vyhlásila už 32. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Deti materských, základných a umeleckých škôl v nej výtvarne stvárnili svoje, väčšinou fantazijné predstavy na tému Vesmír.

Regionálne kolo súťaže pre okresy Žilina a Bytča zorganizovala Krajská hvezdáreň v Žiline. Súťaže sa zúčastnilo 509 výtvarných prác, z ktorých bolo v piatich vekových kategóriách vybratých 25 postupujúcich do celoslovenského kola súťaže.
Vyhodnotenie, vernisáž a otvorenie výstavy víťazných prác z regiónu Kysúc, sa uskutočnilo v piatok 10. marca 2017 v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste. Mladí nádejní umelci si v sprievode svojich blízkych prevzali ceny a diplomy, ktoré im ich úspech budú pripomínať.

Do celoslovenského kola postúpila práca Jurka Golisa s názvom „ Vo vesmíre“
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu MŠ Jurkovi Golisovi a pani učiteľke Mgr. Alene Šulovej z triedy Motýliky.

20170310 124806

20170310 124937

20170310 134036