DSCF7527

V sobotu 05. augusta 2017 patrilo Námestie Jána Palárika v Rakovej hlavne dobrovoľným hasičom, ktorí pripravili pre deti štyri súťažné disciplíny.
Beh cez prekážky bol prvou súťažnou disciplínou. Deti najskôr preliezli vysoký rebrík, hneď za ním prebehli cez lavičku, preskočili bariéru, v závere museli zašrobovať kôš na savicu.
V ďalšej disciplíne si deti otestovali svoju zručnosť v striekaní na cieľ. Drobci odštartovali, zobrali prúdnicu, bežali k nástrekovej čiare, kde striekali vodu do nalievacieho terča, až kým im nezasvietil. Najväčším zážitkom pre ne bolo to, že tento hasičský zásah vykonávali hadicou „D“ priamo z kompletne repasovanej Tatry 148 CAS 32.

P5270088

Tak ako po minulé roky, posledná májová sobota bola v znamení osláv patróna poľovníkov, sv. Huberta.   V  Rakovej sa tieto oslavy konajú pod Veľkým Polomom, na hranici s Českou republikou, pri takzvanej Medvedej skale. Príjemné , priam až letné počasie prilákalo veľký počet farníkov nielen z Rakovej ale i z okolitých obcí.    O občerstvenie sa postarali poľovníci z poľovníckeho združenia POLOM. 

 

V Sobotu 08. 04. 2017 sa naše dievčatá z mažoretkového súboru ELLA zúčastnili medzinárodnej súťaže v Sobotišti. Súťažili sme vo veľkých a taktiež aj v malých formáciách. Mažoretkám sa celkom darilo a bolo vidieť, že stres ktorý bol na začiatku súťažnej sezóny sa už stratil. Naše úspechy: VF baton kadet - 3.miesto, VF baton junior - 3. miesto, mini baton senior- 2. miesto, duo baton senior- 3. Miesto. Trénerky aj mažoretky boli spokojné, pretože sme zažili deň plný zážitkov a po ceste domov sa každej mažoretke na krku ligotala medaila. Tešíme sa na ďalšie podobné súťaže, ktorých sa zúčastnime v ďalších mesiacochDSCN7177

DSCN7191DSCN7291 1

Dňa 28. februára 2017 konala sa výročná členská schôdza základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Základnej organizácie Zväzu telesne postihnutých Raková. Za JDS sa zúčastnilo 70 členov z 96, za ZŤP 44 členov. Keďže členovia sú väčšinou organizovaní v oboch organizáciách a akcie sú poriadané spoločne, konala sa spoločná výročná členská schôdza.

V sobotu 15. októbra 2016 dobrovoľný hasičský zbor v našej obci oslavoval 90. výročie založenia DHZ. Už o 13. hod. niektorí členovia DHZ Raková navštívili miestny cintorín, kde položili kytice zakladajúcim členom.
O 15. hodine sa pozvaní hasiči a hostia stretli v hasičskej zbrojnici, kde si mohli pozrieť výstavu trofejí za 90 rokov a výstavu fotografií. Potom sa všetci pobrali slávnostným sprievodom na svätú omšu, ktorú celebrovali Ján Uskoba a Roman Skolozdra. Sprievod viedla historická hasičská striekačka, ktorú ťahal záprah a sprevádzal ho aj obecný rozhlas. Na svätej omši pán farár Ján Uskoba požehnal nový hasičský prápor.
Po omši sa mohli hostia aj domáci občerstviť pri chutnom guláši, ktorý pripravili poľovníci z Rakovej, pri pivku a kofole, ktoré poskytol Jozef Čišecký ako sponzorský dar.
Slávnostnú schôdzu viedol tajomník DHZ Raková Miroslav Mareček. V úvode predseda Ľudovít Kováčik vyzdvihol vynikajúce základy, ktoré postavili zakladatelia zboru, ďalej vyzdvihol úspechy rakovských hasičov na súťažiach. Podotkol, že všetci by sme mali ťahať za jeden povraz, a nie oddeľovať sa, a potom bude všetko fungovať ako jeden celok.