Dňa 29.03.2019 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

V rámci rokovania bude predložený návrh VZN: 

pdfPozvánka

pdfNávrh VZN - Dodatok 1-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom

pdf Návrh VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách