V súlade zo zákonom č. 79/2015  Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nasledovnú informáciu: info letak mach insa novy pages to jpg 0001