Navrhovateľ Obec Raková podala návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Chodník pri II/487 Raková, Vyšný koniec.

pdfOznámenie o začatí územného konania

Projektová dokumentácia