Obecné zastupiteľstvo v Rakovej prerokuje na svojom zasadnutí dňa 26.4.2018:

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia a zmenách a doplnkoch č.4 územného plánu obce. Uvedený materiál predkladáme na pripomienkovanie.

pdfNávrh všeobecne záväzného nariadenia o zmene a doplnku č.4 územného plánu obce Raková

Návrh zmeny a doplnku č.4 územného plánu je dostupný TU

- zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladislav Heglas

pdfzverejnenie zámer

pdfNávrh záverečného účtu obce za rok 2017

docPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva