V zmysle platných právnych predpisov zverejňujeme zámer odpredaja pozemku, ktorý bude prerokovaný na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva 13.10.2017 o 14:00.

pdfPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Konsolidovaná výročná správa obce Raková za rok 2016

docZámer predaja nehnuteľnosti Ján Markuliak a manž.