top flash02

 

V aprílovom vydaniu Spravodajca hlas Rakovej sme informovali našich občanov o príprave pozemkových úprav v našej obci nazývané tiež ako komasácia pozemkov. Súčasťou tohto článku bola aj návratka, ktorou vyplnením a zaslaním na Obecný úrad v Rakovej prejavíte záujem o začatie projektu pozemkových úprav. Touto cestou chceme požiadať všetkých majiteľov pozemkov, ktorí majú záujem o pozemkové úpravy svojich parciel, aby vyplnenú návratku zo spravodaja doručili na Obecný úrad v Rakovej najneskoršie do konca júla tohto roku.

Čo sú pozemkové úpravy

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Viac informácií v priloženom dokumente pdfTU

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor v zmysle platnej legislatívy oznamuje o nariadení konania

a začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Raková. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente:

pdfverejná vyhláška