V zmysle platných právnych predpisov zverejňujeme zámer odpredaja pozemku, ktorý bude prerokovaný na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva 13.10.2017 o 14:00.

pdfPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Konsolidovaná výročná správa obce Raková za rok 2016

docZámer predaja nehnuteľnosti Ján Markuliak a manž.

 

 

 

Obec Raková uverejňuje zoznam kandidátov podľa § 16 ods. 2 a § 21 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov

samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. zoznam kandidátov

na voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Žiliniského

samosprávneho kraja:

docxZoznam kandidátov na predsedu Žilinského samosprávneho kraja

docxZoznam kandidátov na poslancov Žilinského samosprávneho kraja

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 4. novembra  2017 

zverejňujeme adresu pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

v Rakovej: 

         Poštová adresa:                                  Obec Raková, 023 51   Raková č. 140

        Elektronická adresa:                           rTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznámenia je potrebné doručiť v lehote do 5. októbra 2017 /vrátane/

Bližšie informácie tu: 

informácia.pdf

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na deň 4. november  2017. 

vyhlásenie_volieb.pdf

informácia_pre_voliča.pdf

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU