Posledný deň v škole 27. júna 2014 bol posledným pre našich deviatakov. V tento deň pozvali všetkých učiteľov na svoju rozlúčku. Posledné vysvedčenie dostali z rúk pán riaditeľa spolu s malým darčekom.
Pochvalu riaditeľom školy dostalo deväť žiakov triedy: Magdaléna Bednáriková, Jozef Golis, Marián Chovaniak, Michaela Jurčacková, Barbora Kubašková, Klára Ľuptovcová, Veronika Mesarošová, Ján Vojvodík a Magdaléna Zbončáková.
Potom žiaci poďakovali všetkým vyučujúcim i zamestnancom za zhovievavosť a trpezlivosť pri ich výchove. Nezabudli na žiadneho z učiteľov, obdarovali ich kvietkom a ponúkli sladkou tortou. Nezabudli ani na svojich spolužiakov a odovzdali im symbolicky zvonec, ktorým ich pasovali za svojích nasledovníkov.
Všetkým Vám, milí naši absolventi, prajeme veľa úspechov na stredných školách:

foto

V pondelok 23.júna navštívili žiaci prvého stupňa dopravné ihrisko v Turzovke. Vyskúšali si jazdu na motokárach a kolobežkách a pritom mali dodržiavať dopravné značky. Svoje skokanské výkony predviedli na trampolíne. Vo futbale si zmerali svoje sily prvácki chlapci proti dievčatám a tretiaci si zahrali proti štvrtákom. Svoju zručnosť a šikovnosť si mohli preveriť na lezeckej stene, preliezačkách, hojdačkách a kolotoči. Po takomto športovom výkone dobre padla opečená klobása alebo slaninka, ktorú si žiaci sami opiekli.

ihrisko

Dňa 27. marca 2014 sa v priestoroch PaSA sv. Márie Goretti v Čadci uskutočnilo dekanátne kolo trinásteho ročníka Biblickej olympiády. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažilo šesť víťazných družstiev z celoškolských kôl žiakov II. stupňa základných škôl. Účastníci si zmerali svoje sily vo vedomostiach zo štúdia knihy kníh – Biblie.

Víťazmi v prvej kategórii sa stali žiačky 8. A Cirkevnej základnej školy Jána Palárika v Rakovej  Adela Chovaniaková, Veronika Kuffová a Alžbeta Tvrdá. Víťazný tím postupuje do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2014 v Žiline.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

Mgr. Vladimír Švancár

hdimg001 1

V stredu 26. marca 2014 prežili žiaci 1. stupňa našej školy zaujímavé dopoludnie. V rámci mesiaca knihy zavítal do Cirkevnej ZŠ J. Palárika v Rakovej vzácny hosť – spisovateľ Anton Pajonk.

Po predchádzajúcej rozprávkovej noci z 21. na 22. marca, venovanej rozprávkovej tvorbe A. Pajonka, ich v tento deň čakalo milé prekvapenie. Medzi deti prišiel samotný rozprávkar. Stretnutie bolo plné zvedavých otázok detí a pútavého rozprávania autora. Beseda skončila autogramiádou s možnosťou zakúpenia kníh z jeho autorskej dielne.

Aj touto cestou  chceme vysloviť úprimné poďakovanie spisovateľovi Antonovi  Pajonkovi za ochotu prísť medzi nás.

Vyučujúce 1. stupňa CZŠ Raková

foto Beseda s A. Pajonkom

V súvislosti zo zápisom detí do 1. ročníka, vydal Spoločný školský úrad v Rakovej niekoľko rád k zápisu. Dokument je na stiahnutie TU.