41332

Od dnes (5.4.2019) môžete platiť miestne dane a poplatky na Obecnom úrade v Rakovej bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.