Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca požiadala o súčinnosť pri zverejnení:

pdfaktuálne informácie pre chovateľov ošípaných