8

Školský rok žiaci  i pedagógovia z Rakovej ukončili slávnostnou svätou omšou dňa 29.06.2018. Svätú omšu doprevádzal svojim spevom detský spevácky zbor z CZŠ J. Palárika. Pán farár Ján Uskoba vyzdvihol neľahkú prácu pedagógov a zaželal im pokojné  chvíle oddychu i načerpania nových síl. Všetkým žiakom zaželal príjemne strávené prázdniny, plné nádherných  zážitkov. Nezabudol vyzdvihnúť ani úlohu starých rodičov, ktorí budú mať vnúčikov v opatere.

V závere svätej omše starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas ocenil najlepších žiakov ZŠ M. Mravca i CZŠ J. Palárika.

Zoznam ocenených a ich úspechy počas štúdia si môžete pozrieť tu:

Zo Základnej  školy Milana Mravca Raková 950 boli ocenené:

Tereza Martausová    z triedy   9.A

za výborný prospech a reprezentáciu školy v rôznych súťažiach počas štúdia na Základnej škole Milana Mravca v Rakovej

Beáta Ondová    z triedy   9.A   

za reprezentáciu školy v speváckych a kultúrnych súťažiach počas štúdia na Základnej škole Milana Mravca v Rakovej

Sandra Kováčiková   z triedy   9.A

za reprezentáciu školy v rôznych športových súťažiach počas štúdia na Základnej škole Milana Mravca v Rakovej

Z Cirkevnej základnej školy J. Palárika Raková boli ocenené:

Natália Krčmáriková   z triedy   9.A

za výborný prospech, reprezentáciu školy na mnohých súťažiach a iných udalostiach, pomoc pri organizovaní akcií školy a triedy, vzorné správanie a svedectvo kresťanského života.

Viktória Korchanová   z triedy  9.A

za výborný prospech, reprezentáciu školy na mnohých súťažiach a iných udalostiach, pomoc pri organizovaní akcií školy a triedy, vzorné správanie a svedectvo kresťanského života.

Všetkým dievčatám srdečne gratulujeme!