Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie, bude dňa. 24.7.2018 Obecný úrad v Rakovej zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.