Regionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca a Turistický klub Polom Raková 9.6.2018 usporiadali v Areáli zdravia pod Hríbom Majstrovstvá Žilinského kraja a III. kolo Kysuckého pohára Turisticko-orientačného behu.
V sobotu ráno sa pod Hríbom zišlo 159 pretekárov v siedmych vekových kategóriách z celého kraja. Stavitelia tratí sa počas dvoch dní museli veľmi snažiť, aby postavili vhodné trate pre všetky vekové kategórie a umiestnili azimuty v lesnom teréne z dôvodu masívneho výrubu lesného porastu. Pri tomto im veľmi pomohla dokonalá znalosť terénu, aby celé trate vyhovovali náročným kritériám súťaže.


Preteky otvorila hlavná rozhodkyňa Michaela Balošáková. Všetkých srdečne privítala, ospravedlnila neúčasť pána starostu obce Raková, ktorý nemohol zúčastniť otvorenia, ale na vyhodnotenie príde. Privítala zástupcu starostu Ing. Miroslava Marečka, ktorý zaželal všetkým pretekárom mnoho zdaru pri zdolávaní náročnej trate. Po otvorení hlavný staviteľ tratí Ing. Peter Kultán vysvetlil súťažiacim náročnú trať, všetkých upozornil na veľké množstvo lesných mravcov a hlavne na veľkú opatrnosť.
Hneď po štarte súťažiacich čakalo plazenie, hod kriketovou loptičkou, o niečo ďalej viazanie uzlov. Po zdolaní týchto troch disciplín bežali na most, kde naši hasiči Dominik Urbaník a Adrián Šuška dávali pozor, aby pretekári nevybiehali na cestu a bezpečne pokračovali ďalej. Po určení živých rastliniek a drevinek čakalo všetkých veľké stúpanie, kde určovali turistické a topografické značky, následne určovanie azimutov a samozrejme mravce. Žiaci museli nájsť 2 azimuty, dorastenky a ženy 4, dorastenci a muži 6 azimutov. Najmenší drobci nemajú azimuty, ale orientáciu mapy. Po zdolaní azimutov sa všetky trate spojili a pretekári si lámali hlavu pri spoznávaní hradov, zámkov, vrcholov hôr, hlavných Európskych miest. Po zbehnutí kopca ešte odhad vzdialenosti a bežali na druhý most. Čakala ich posledná disciplína lanová lavička a dobeh do cieľa. Aby tieto náročné disciplíny zvládol každý pretekár stojí to mnoho hodín driny nielen súťažiacich, ale i vedúcich turistických oddielov, ktorí idú mnoho krát príkladom účasťou na samotných pretekoch. Poslední pretekári vybehli na trať a začalo hrmieť. Tak deväť, desať pretekárov dospelých bolo ešte na trati a začalo liať ako z krhly. Kočky v cieli držali stan, aby neodletel. Na trati bola aj hlavná rozhodkyňa, hlavný staviteľ tratí a dvaja naši skúsení rozhodcovia Rudko Krkoška a Emil Chylý. Dobehli všetci pretekári. Drobci sa naskladali do chaty a všetci smečakali na štyroch ľudí. Po hodnej chvíli sa objavili Miška s Peťom do nitky premočení. Nebolo ešte rozhodcov. Búrka trocha utíchla a v tom sa objavili Rudko a Emil. Všetci sme si vydýchli. Po príchode nám povedali, že toto ešte nezažili, mali šťastie pri ich stanovisku bolo kŕmidlo pre zver, tak sa tam schovali. Po lejaku veľa detí rodičia poodvážali. Sčítacia komisia mala v tento deň čo robiť, pretože okrem Majstrovstiev Žilinského kraja vyhodnocovali i tretie kolo kysuckého pohára. Aby toho nebolo málo, tak aj poradie jednotlivcov a celých oddielov v Kysuckom pohári za rok 2018. Ďakujeme za ich šikovnosť a trpezlivosť.
O diplomy pre ocenených pretekárov a občerstvenie sa postaral starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, ktorému ďakujeme za záštitu celej súťaže. Ďalej Autoškola Pegas dala vyrobiť perá pre rozhodcov a zabezpečila i sud kofoly, za čo majiteľovi patrí taktiež obrovské ďakujem. Ďalší sud kofoly zabezpečil Peter Kultán. Malú sladkosť re každého zúčastneného zakúpil TK Polom Raková. V závere patrí veľké ďakujem členom TK Polom Raková, ktorí nám boli nápomocní, hasičom DHZ Raková, rozhodcom, ktorí čestne rozhodovali na svojich stanovištiach a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave i organizácií celého podujatia.
Postup na Majstrovstvá Slovenska si vybojovali:
Najmladší žiaci: 1. Lukáš Bolek, 2. Samuel Strišovský, 3. Dávid Bohdaň
Najmladšie žiačky: 1. Varonika Vlčková, 2. Táňa Štefaničiaková, 3. Hanka Tomovčíková
Mladší žiaci: 1. Roderick Špiriak, 2. Filip Čenták, 3. Branko Čečotka
Mladšie žiačky: 1. Klaudia Kormanová, 2. Nela Chovaňáková, 3. Kristína Kubulková
Starší žiaci: 1. Tobiáš Košťal, 2. Matej Kubala, 3. Juraj Dančo
Staršie žiačky: 1. Sára Šimeková, 2. Adela Koščaliková, 3. Katarína Škvrndová
Mladší dorastenci: 1. Jakub Kuniak, 2. Viktor Behúň, 3. Matúš Harnas
Mladšie dorastenky: 1. Klaudia Miklušičáková, 2. Rebeca Špiriaková, 3. Monika Kucharčíková
Starší dorastenci: 1. Filip Ďuriš, 2. Andrej Čarnecký, 3. Peter Kultán ml.
Staršie dorastenky: 1. Sabína Bergerová, 2. Soňa Sekerková, 3. Viktória Poliaková
Muži A: 1. Arny Onderka, 2. Filip Maxian, 3. Jaroslav Kubala
Ženy A: 1. Zuzana Maxianová, 2. Eva Truchanová, 3. Simona Poláčková
Muži B: 1. Pavol Ďuriš, 2. Radoslav Čečotka, 3. Štefan Ondrušek
Ženy B: 1. Miroslava Mudriková, 2. Zuzana Ondrušková, 3. Mária Maxianová

Kysucký pohár 2018 (oddiely): 1. TOM Priatelia Kysúc, 2. TOM Tulák Čadca, 3. Draci Zborov nad Bystricou, 4. TOM Predĺžený krok Raková, 5. KTO Oščadnica, 6. TK Turzovka, 7. Priemyslovka
Marta Balošáková
TK Polom Rakováuvodny nastupuvodny nastupuvodny nastup