DSC 0045

„Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy...“ - slovami básnika Milana Rúfusa otvorila slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek moderátorka Terezka Martausová. V nedeľu 13. mája oslavovali svoj sviatok naše mamičky. Ako odmenu za ich starostlivosť a lásku si deti z CVČ Raková, CZŠ Jána Palárika, ZŠ Milana Mravca a MŠ Fojstvo pripravili pre mamičky poďakovanie v podobe piesní, ľudového pásma, moderného tanca, divadielka i vystúpenia mažoretiek.


Mamám a starým mamám sa prihovoril i starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, ktorý ocenil ich poslanie - byť matkou a poprial mamám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. V závere programu bolo pripravené malé občerstvenie a deti mamám podarovali vlastnoručne vyrobené darčeky.
Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí s deťmi slávnostný program pripravovali.