Dražobník Platiť sa oplatí, s.r.o. oznamuje, že dňa 13.03.2018 sa uskutoční dobrovoľná dražba

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Raková, č. 659.

Bližšie informácie tu: 

oznámenie_o_dobrovoľnej_dražbe.pdf